Dohoda GATCA zavádí zavádí automatické předávání informací o finančních účtech občanů a firem mezi Evropou a USA.

Společný reportovací standard (CRS) má oficiální název Norma pro automatickou výměnu informací o finančních účtech (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information). Vznikl v rámci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Právním základem je Konvence o vzájemné spolupráci s daňových otázkách a myšlenka je postavena na původní americké dohodě FATCA.

Nový systém předpokládá přenos všech relevantních informací automaticky a systematicky. Tato dohoda se formálně označuje jako GATCA (globální verze FATCA). Lex FATCA byl zrušen.

Implementace v ČR
Konvenci v České republice naplňuje  zákon 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní. Zákon zavádí automatickou výměnu informací o finančních účtech. Na jeho základě budou finanční instituce (včetně svěřenských fondů) povinny sbírat informace o svých klientech, rezidentech ve smluvních státech. Tyto informace budou pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. Oznamováno bude také zrušení účtu v průběhu kalendářního roku a budou oznamovány také nezdokumentované účty.
Klient musí informaci o svém daňovém rezidentství podat v souvislosti s otevřením účtu. Finanční instituce bude své klienty při předávání informací do zahraničí o této skutečnosti informovat.
Zákon provádí vyhláška č. 74/2014 Sb. o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací.
Účty určené vyhláškou 108/2016 Sb. budou z oznamování vyňaty.

Zdroje
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Reporting_Standard
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci
FATCA, https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act, v ČR zrušený zákon 330/2014 Sb.