Toto jsou závazná pravidla, za jakých je možno publikovat na serverech sdružení Egonov. Odesláním článku vyjadřuje autor souhlas s pravidly. Technická doporučení a rady jsou uvedeny v článku Pro autory.

  • Web v jeho současné podobě umoňuje vkládat články, články vkládá registrovaný uživatel.

  • Editací stránky autor souhlasí se sdílením svého obsahu pro potřeby spolku Egonov.
  • Nejsou vítány a nebudou tolerovány osobní útoky na jiné autory, hrubosti nebo nadávky, propagace politických a náboženských stran či hnutí, reklama na produkty nebo služby nesouvisející s eGovernmentem, návody k útokům na svobodu, zdraví a majetek jiných lidí nebo příspěvky obsahující neúnosné množství arogance, vulgarity. Nežádoucí jsou i příspěvky, které mají provokovat diskusi (flame) nebo se nevztahují k tématu (offtopic). Za neetické považujeme publikování více příspěvků na stejné téma pod různými přezdívkami (nickname).
  • Texty a články jsou poskytovány bezplatně. Odesláním textu autor předává bezplatně práva k šíření textu sdružení Egonov.

  • Za obsah článku, právní nezávadnost myšlenek v něm uvedených, zejména souhlas se zákonem o právu autorském, ručí autor článku.

  • O vydání nebo zamítnutí článku rozhoduje redaktor. Toto rozhodnutí je ze své podstaty subjektivní. Redaktor může článek odmítnout, aniž by o tom autora vyrozuměl, nebo vrátit článek k doplnění opravě či přepracování. Zveřejňujeme jen subjektivně vhodné články. Na zveřejnění článku nevzniká nikomu nárok.Na druhé straně zveřejníme i názory, které odporují názoru redakce. Uvedený bod by autor neměl chápat jako autocenzuru.

  • Bude-li zjištěno, že článek byl napsán s nekalými úmysly (poškozování pověsti, obchodního jména, propagace zboží a služeb, propagace komunismu a fašismu apod.), může být článek kdykoli bez vysvětlení stažen a autor již nedostane příležitost na našem webu publikovat. Dále je článek možno z webu stáhnout na žádost autora nebo pro jeho zjevnou zastaralost a neaktuálnost.

Pravidla publikování jsou závazná po Registraci.