2.7.2017 Podle nového nařízení Evropské komise nelze online služby v EU omezovat hranicemi. Především jde o služby poskytující obsah, tedy audiovizuální mediální služby a poskytování autorských děl nebo přenosů vysílacích organizací (e-knihy, filmy, sportovní přenosy apod.).

Pokud je někdo, ať za úplatu, nebo bezplatně, oprávněn k užívání takové služby v členském státě svého bydliště, nesmí mu být za užívání služby z jiného členského státu účtovány žádné další poplatky ani mu být záměrně snížena kvalita poskytnutí služby.

Zdroj
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu