Pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení slouží Daňový portál. Slouží špatně. Poté co byl původní portál eds.mfcr.cz v srpnu 2013 přesměrován, došlo k expanzi portálů.

Nyní je tedy rozcestník daňového portálu na URL (4) a (5 - tech. podpora), zbytek na URL (6), (7), (8). EET ještě jinde.

Všechny uvedené weby plní daty Finanční správa ČR a všechny se jmenují Daňový portál. Je možné, že všechny tyto weby poskytují víceméně stejné informace, ale každý z nich vypadá bohužel trochu jinak. Může se tedy snadno stát, že se lidé o daňovém portále nedohodnou, protože každý bude mluvit o jiných stránkách. Mají s tím problém např. na webu Havit sro, který provozuje pěkné diskuzní fórum na téma daně (9).

Aby byl zmatek dokonalý, jsou zde ještě daňové portály komerčních subjektů. Provozují je např. Internet Info (iinfo.cz na mesec.cz/danovy-portal/ a nezávisle na podnikatel.cz/danovy-portal/ - ISSN), Login Talk (na danovy-portal.com), Partners media (na penize.cz/tema/danovy-portal - ISSN) a další.

Strukturu Finanční správy ČR a legislativu s ní spojenou popisuje Wikipedie (2). Další důležité informace o této organizaci přináší náš článek Daně, finanční správy v Česku a Evropě (pro přihlášené, viz též stránka Registrace).

Zdroje
(1) aplikace daňového portálu, článek Daně, finanční správy
(2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_spr%C3%A1va_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
(3) http://cds2012.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/, starší stránky FSp
(4) http://www.daneelektronicky.cz/
(5) http://epodpora.mfcr.cz/
(6) https://adisepo.mfcr.cz/ 
(7) http://adisspr.mfcr.cz/
(8) http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal
(9) http://business.center.cz/business/diskuze/