Chyby v kontrolním hlášení

Za prvních 14 měsíců kontrolního hlášení DPH dostaly české firmy 2500 pokut ve výši zhruba 100 mil. Kč. (1)

Začátkem března 2017 MiFin a Finanční správa oznámily, že rozšiřují možnosti prominutí pokut v souvislosti s podáním kontrolního hlášení. Plátci DPH mají nyní dle pokynu GFŘ-D-29 možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut za rok 2016 a jedné za rok 2017. (5)
Komentář: Tyto zprávy začínají komentářem ministra financí. Je tedy možné, že tyto zprávy mají podnikatele příznivě naladit pro podzimní volby.

Možnost dvojí platby

Podle Finanční správy v roce 2016 2400 firem zaplatilo DPH za své obchodní partnery. Jejich partneři byli totiž FSp označeni jako nespolehliví plátci (více viz 2). Pokud však firma tuto situaci nemá s dodavatelem zboží nebo služby ošetřenou ve smlouvě, pak reálně hrozí, že DPH zaplatí dvakrát. Jednou dodavateli a podruhé přímo finančnímu úřadu. (4)

Bližší podrobnosti o DPH, kontrolním a souhrnném hlášení, i o elektronické komunikaci s Finanční správou je možno najít v níže uvedených článcích pro registrované čtenáře. (2, 3) Registrace

Zdroje
(1) http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2050312-prominuti-pokut-za-kontrolni-hlaseni-bude-snazsi-financni-sprava-k-tomu-ne-vzdy
(2) Daň z přidané hodnoty (DPH)
(3) Štítek Finanční správa, článek Daně, finanční správy v Česku a Evropě
(4) E15 9.3.16
(5) http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/FS-rozsiruje-moznosti-prominuti-pokut-u-kontrolniho-hlaseni-7962